Jorill Mesris

Description:

Jorill Mesris aus dem Hause Halla. Anführer der Karawane.

Bio:

Jorill Mesris

Earthdawn – Karawanengeschichten JoeTheDrow